Hakkımızda

Artan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacı karşılayabilecek yatırımların sürekli olarak gerçekleştirilmesi, enerji sektöründe gerekli altyapıya sahip, iş bitirici kurumlara olan ihtiyacı arttırmıştır. Artan enerji talebini karşılayacak yatırımları yönetebilecek, yatırımcının ihtiyacını karşılayabilecek bilgi ve alt yapıya sahip kurumsal yapımız ile modern çözümler sunmaktayız.

Rakun Enerji, enerji kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanıldığı enerji sistemlerini modern teknoloji ve mühendislik bilgisi ile harmanlayarak hem Türkiye için kalkınmayı sağlayacak yatırımlara öncülük etmek ister. Enerji sektöründe dışa bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacı ve şevkiyle kurulmuştur.

Misyonumuz; enerji sektöründe yenilikçi ve kaliteli işler yaparak sektörde rol almak isteyen tüm paydaşlarına modern mühendislik bilgisi ile profesyonel danışmanlık ve çözümler sunarak kaliteli sistemlerin hayata geçmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz; enerji sektöründe yaptığı çalışmalar ve çözümler ile global ölçekte öncü bir kuruluş olmaktır.